News Archive

Ida Auken vil involvere landbruget i de næste vandplaner

Miljøminister Ida Auken ønsker at inddrage landmænd og forskere i fremtidens miljøløsninger og følger dermed aktuelle anbefalinger fra Videncentret for Landbrug. Miljøministeren vil involvere landbruget og andre organisationer i udformningen af de kommende vandplaner, der forventes at

Ny regeringsaftale om en mere målrettet regulering af landbruget

Den 22. december 2015 indgik regeringen, med et flertal i Folketinget, en aftale om styrkelse af fødevareerhvervet i Danmark. Herunder en ændring af reguleringen fra en regulering overvejende baseret på generelle virkemidler til en mere målrettet regulering.

New Government’s agreement on a more targeted regulation of agriculture

On 22 December 2015, with a majority in parliament, the Danish government entered an agreement on strengthening of the agricultural sector in Denmark. This includes a change of water governance from a system mainly based on general

PhD defence by Florence Gathoni Gachango

20th of August will Florence Gathoni Gachango, University of Copenhagen, Department of Food and Resource Economy defend her PhD with the title Technology and Economic Assessment of Innovative Field Drainage Technologies in Denmark.  The defense will take place

PhD defence by Eriona Canga

3rd of June 2014 Eriona Canga, Aarhus University, Department of Agroecology is defending her PHD Thesis with the title “Hydro-geochemical processes affecting phosphorus retention coarse granular drainage filters. Hydraulic conductivity, solute transport and phophate retention. The PhD

Lorenzo Pugliese has been employed as a post doc

1st of May 2014 Lorenzo Pugliese has been employed as a post doc in the SupremeTech project from 1st of May 2014. Lorenzo has a PhD in Environmental Engineering from Aalborg University with the title “Linking porous

PhD defence by Gry Lyngsie Wednesday 11 December 2013

PhD defence by Gry Lyngsie Wednesday 11 December 2013 at 13.00 Lecture hall A1 05.01, Dyrlægevej 100, ground floor, Frederiksberg Campus Sorbents for phosphate removal from agricultural drainage water Subsurface transport of phosphate (P) from fertilized agricultural fields to freshwaters

Finding a proper filter material for drainage well filters

Gry Lyngsie, PhD student working at the University of Copenhagen, is busy searching for and testing filter materials that have a high affinity for phosphate, but at the same time have a particle size that does not violate a satisfactory hydraulic