Press Archive

Ida Auken vil involvere landbruget i de næste vandplaner

Miljøminister Ida Auken ønsker at inddrage landmænd og forskere i fremtidens miljøløsninger og følger dermed aktuelle anbefalinger fra Videncentret for Landbrug. Miljøministeren vil involvere landbruget og andre organisationer i udformningen af de kommende vandplaner, der forventes at

Ny regeringsaftale om en mere målrettet regulering af landbruget

Den 22. december 2015 indgik regeringen, med et flertal i Folketinget, en aftale om styrkelse af fødevareerhvervet i Danmark. Herunder en ændring af reguleringen fra en regulering overvejende baseret på generelle virkemidler til en mere målrettet regulering.

New Government’s agreement on a more targeted regulation of agriculture

On 22 December 2015, with a majority in parliament, the Danish government entered an agreement on strengthening of the agricultural sector in Denmark. This includes a change of water governance from a system mainly based on general

PhD defence by Jacob Vestergaard Druedahl Bruun

Jacob Vestergaard Druedahl Bruun is defending his PhD thesis entitled “Denitrification, greenhouse gas emission and solute transport in reactive drainage filters (subsurface flow constructed wetlands)” at Aarhus University, on 12th February 2016.

The Minister for the Environment opens constructed wetland area and SupremeTech drain filter wells

On Monday 4 April 2011 the Minister for the Environment, Karen Ellemann, was invited by Danish Agriculture Mid-East Jutland (DLMO) to open a new constructed wetland by Rodsteneje Manor south of Odder. On the same occasion phase 1 of the SupremeTech

Filters to remove nutrients in agricultural drainage water

Drainage filters will be used to trap nutrients before they end up in inland and coastal waters, where they can trigger algal blooms and oxygen depletion. This is the ambition of a new project where scientists from Copenhagen University and

It’s take-off!

It is take-off for the SupremeTech project, and we are now getting up to speed! The first Ph.D. students have been employed, filter design concepts are being developed in collaboration with industry partners, field installations of constructed wetlands are being established and we are starting to screen the potential of

Filters set to improve aquatic environment

Scientists will be giving nature a helping hand by developing filters in the landscape. The filters will primarily curb the emission of nutrients to the aquatic environment and thus give a better balance between agriculture, environment and nature. (Figure) Increasing food and energy requirements,