Ph.d.-forsvar af Jacob Brunn fredag den 12. februar 2016.

Jacob.Bruun.foto

Træflisbaserede drænfiltre er en lovende teknologi til at mindske nitrat tabet fra drænrør til overfladevande. I løbet af ph.d. studiet, blev virkningen af træflis som et reaktivt medie i drænfiltre verificeret i laboratoriet og testet i et pilotanlæg. Drænfiltre står over for en række udfordringer, herunder hydraulisk kortslutning, variabel nitratreduktion og potentielt stor drivhusgasproduktion. Dette kan dog i nogen grad påvirkes ved kontrol af vandtilførslen. Denne Ph.d. viser ydermere, at strømningsretningen af drænvandet i filtrene (horisontalt, vandret eller op- eller nedad) påvirker transporten af opløste stoffer og dermed også nitratfjernelse og eksporten af drivhusgasser.

Denne forskning bidrager til vores forståelse af træflisbaseret drænfiltre, hvilket bringer disse filtre et skridt tættere på implementering.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Agroøkologi, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den Ph.d. studerende.

Tid: Fredag 12 Februar 2016 kl. 11:00

Sted: Rum D2.04, Vejlsøvej 25, Silkeborg 8600, Aarhus Universitet

Afhandlingens titel: Denitrification, greenhouse gas emission and solute transport in reactive drainage filters (Subsurface flow constructed wetlands).

Kontaktinfo: Jacob Bruun, e-mail: jadb@bios.au.dk, tel.: +45 22 57 37 00

Bedømmelsesudvalg:
Associate Professor Thomas Hein, Institute of Hydrobiology and Aquatic Ecosystem Management, University for Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Associate Professor Niels Iversen, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering, Aalborg University, Denmark
Senior Scientist Henrik Skovgaard Pedersen (chair), Department of Agroecology, Aarhus University.

Hovedvejleder:
Carl Christian Hoffmann, Institut for Bioscience, Aarhus University

Medvejleder:
Charlotte Kjaergaard, Department of Agroecology – Soil Physics and Hydropedology, Aarhus University

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520, lokale 128-134, 8000  Aarhus C

 

The announcement of the Ph.D. defence in English:

http://phd.au.dk/gradschools/scienceandtechnology/newsandevents/show-news/artikel/woodchips-does-remove-nitrate-a-study-on-nitrate-removal-greenhouse-gas-production-and-solute-tran/

The defence takes place Friday 12th at 11:00 in Silkeborg.