Relaterede projekter

Konstruerede minivådområder, Norsminde Fjord opland:

– Projekt med 5 konstruerede minivådområder 2010-2012 – DLMØ

– Ondrup mose, Etableret af Orbicon 2008 i regi af EU LIFE projektet

AGWAPLAN

Drænvand til proteinfoder og bioenergi

– et GUDP projekt der skal demonstrere at drænvand kan udnyttes til dyrkning af vandplanter til udnyttelse i foder og bioenergi.

Hedeselskabets 4 mio. kr. satsning

– Orbicon etablerer 4 konstruerede minivådområder til test af forskellige filtermaterialer. Dokumentationen af anlæggene udføres i regi af SupremeTech. www.minivådområder.dk

Svenske erfaringer med konstruerede minivådområder af typen ”åbne bassiner”

KävlingeåHöjeåSaxåen & BraåenSege åRååenRönne å