Conference contributions

Kjaergaard, C., Heckrath, G.J., Canga, E., Pugliese, L., Iversen, B.V. 2015. Drainage filter technologies to mitigate site-specific phosphorus losses in agricultural drainage discharge. ASA, CSSA and SSSA International Annual Meeting, 15-18 November 2015, Minneapolis, USA

Kjaergaard, C., Hoffmann, C.C., Bruun, J.D., Iversen, B.V. 2015. Constructed wetlands targeting nitrogen removal in agricultural drainage discharge – a subcatchment scale mitigation strategy. ASA, CSSA and SSSA International Annual Meeting, 15-18 November 2015, Minneapolis, USA

Iversen, B.V., Petersen, J.P., Christensen, S., Rasmussen, K.R., Kjærgaard, C. 2014. Modelling tile drainage discharge using a linear reservoir model. ASA, CSSA and SSSA International Annual Meeting, 2-5 November, 2014, Long Beach, California, USA

Hoffmann, C.C. & Kjaergaard, C. 2014. Testing of horizontal and vertical cw’s with mixed matrices of woodchips and mussel shells for removal of nutrients in agricultural drainage water. IX European Wetland Congress, september 14 – 18, 2014 “ Wetlands Biodiversity and Services: Tools for Socio-Ecological Development”, Huesca, Spanien

Gachango,F.G., L. M. Andersen, S. M. Pedersen Danish Farmers’ perception of water quality, nutrient reduction measures and their implementation strategy: presented in an in house seminar and at an international conference on Water Pollution held on 26-28 May 2014, Algarve Portugal.

Gachango, F.G., L. M. Andersen, S. M. Pedersen Danish Farmers’ perception of water quality, nutrient reduction measures and their implementation strategy: 14th EAAE Congress; 26-29 August 2014, Ljubljana Slovenia- Poster presentation

Gachango, F.G., S. M. Pedersen, C Kjærgaard. 2014. Economic feasibility of constructed wetlands for reduction of water pollution from agricultural fields in Denmark:  Constructed Wetlands Conference, 7-8th October, Manchester,UK

Kjærgaard, C., Hoffmann, C.C., Canga, E., Bruun, J.D., Heckrath, G., Iversen, B.V., Pugliese, L., Hansen, H.C.B, Lyngsie, G., Strobel, B., Borggaard, O., Holm, P., Pedersen, S.M., Gachango, F.G.  2014. Drainage filter technologies targeting nutrient removal in agricultural drainage discharge. Energy and Environment for the future. Energi, Miljø og Klima – Strategisk Forskning i anvendelse, Programkomitéen for Bæredygtig Energi og Miljø, København d. 22-23. november 2014.

Lyngsie, Gry, Bjarne W. Strobel, Ole K. Borggaard, Chad J. Penn & Hans Christian B. Hansen. 2014. Sorbents for phosphate removal from agricultural drainage water. Poser presented at Energy and Environment for the future. Energi, Miljø og Klima – Strategisk Forskning i anvendelse, Programkomitéen for Bæredygtig Energi og Miljø, København d. 22-23. november 2014.

Bruun, J., Hoffmann, C.C. & Kjaergaard, C. 2014. Greenhouse gas production from denitrifying woodchips-based permeable filters treating agricultural drainage discharge: Infiltration regime as a mitigation measure. Poster presented at Energy and Environment for the future. Energi, Miljø og Klima – Strategisk Forskning i anvendelse, Programkomitéen for Bæredygtig Energi og Miljø, København d. 22-23. november 2014.

Kjærgaard, C., Iversen, B.V., Hoffmann, C.C., Hansen, H.C.B., Heckrath, G.J. 2014. Nyeste resultater for drænfilterløsninger og konstruerede vådområder. Sammendrag Plantekongres, Herning, 2014. ISBN 978-87-92869-86-9

Heckrath, G., Iversen, B.V., Nielsen, P., Kjaergaard, C. 2013. Filter system for phosphorus in drainage waters – a pilot study. 7th International Phosphorus Workshop, IPW7. Uppsala, Sweden, 9-13 September 2013.

Kjaergaard, C., Heckrath, G.J., Iversen, B.V., Canga, E., Hoffmann, C.C., Hansen H.C.B. 2013. Drainage filter technologies to mitigate site-specific phosphorus losses. Mitigation measures for reducing P losses (5). 7th International Phosphorus Workshop, IPW7. Uppsala, Sweden, 9-13 September 2013.

Gry Lyngsie*, C.J. Penn, O.K. Borggaard, H.C.B. Hansen Sorbents for phosphate removal from agricultural drainage water – 7th International Phosphorus Workshop, Uppsala, Sweden

Chad J. Penn*, Joshua M. McGrath, Frank J. Coale, Ray B. Bryant, Douglas R. Smith, Gary Feyereisen, Charlotte Kjærgaard, Hans Christian Bruun Hansen and Gry Lyngsie. 2013. Treatment of Phosphorus Transported From Tile and Ditch-Drained Agricultural Fields Using Sorption Materials.  ASA, CSSA and SSSA Annual Meeting 2013, Tampa, USA

Charlotte Kjærgaard. 2013. Perspektiver for anvendelse af konstruerede vådområder som målrettet virkemiddel til reduktion af N-udvaskning. DCA/DCE workshop, Foulum, 16. september 2013.

Charlotte Kjærgaard. 2013. Perspektiver for anvendelse af konstruerede vådområder som målrettet virkemiddel til reduktion af N-udvaskning. Grøn vækst miljøteknologi seminar, Agro Business Park, 18 september 2013.

Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard, Jacob Druedahl Bruun. 2013. First results from subsurface flow wetlands- horizontal and vertical – with mixed matrices of mussel shells and woodchips to treat agricultural drainage water. Book of abstracts, p 28-30, 8th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, May 17.- 21. 2013, Trebon, Czech Republic.

Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Bo Iversen. 2013. Constructed wetlands targeting agricultural drainage discharge – preliminary evaluation on N removal efficiency in Danish projects. Book of abstracts, p 36-38, 8th International Workshop on Nutrient Cycling and Retention in Natural and Constructed Wetlands, May 17 – 21. 2013, Trebon, Czech Republic

Kjaergaard, C., Canga, E., Heckrath, G., Iversen, B.V., Hoffmann, C.C.,  Nielsen, P., Gertz, F., Lyngsie, G., Strobel, B., Borggaard, O., Pedersen, S.M., Holm, P., Hansen, H.C.B. 2012. Drainage filter technologies and constructed wetlands to mitigate site-specific nutrient losses. 6th Annual meeting of the Danish Water Research Platform (DWRP12), Geological Survey of Denmark and Greenland, Copenhagen 26-27th January, 2012 653

Kjaergaard, C., Canga, E., Heckrath, G., Iversen, B.V., Hoffmann, C.C.,  Druenhahl, J.B., Nielsen, P., Gertz, F., Lyngsie, G., Strobel, B., Borggaard, O., Hansen, H.C.B. 2012. Drainage filters and constructed wetlands to mitigate site-specific nutrient losses. Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting, Aarhus, June, 2012 653

Canga, E., Kjaergaard, C., Heckrath, G.,  Iversen, B.V. 2012. Hydraulics and phosphorus retention of permeable filters treating agricultural drainage water. Proceedings from the 7th SWS 2012 European chapter meeting, Aarhus, June, 2012 653

Lyngsie, G.et al. 2012. Reactions and mechanisms of phosphate sorption by two potential filter materials as assessed by isothermal titration calorimetry. Proceedings from the 13th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Perth, Australia. 653

Kjærgaard, C. Minivådområder og drænfiltre. Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. Naturstyrelsen, Miljøministeriet, KBH, 28. september 2012

Kjærgaard, C. Konstruerede vådområder til lokal reduktion af næringsstoffer. Faktahøring om Vandplanerne, Folketinget, Christiansborg, KBH, 17. september 2012

Kjaergaard, C., C.C. Hoffmann, B.V. Iversen, G. J. Heckrath, E. Canga, G. Lyngsie, P. Nielsen, F. Gertz, and H.C.B. Hansen. 2011. Drainage filters and constructed wetlands to mitigate site-specific nutrient losses. Abstract from Science for the Environment – Environment for Society, Aarhus, Denmark. 653

Hoffmann, C.C., C. Kjaergaard, B. Levesen, M. Cochran. 2011. Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients in agricultural drainage water.  2011. Abstract from Science for the Environment – Environment for Society, Aarhus, Denmark. 653

Hoffmann, C.C., C. Kjaergaard, B. Levesen, M. Cochran. 2011. Comparing two surface flow wetlands for removal of nutrients in agricultural drainage water. I: Joint Meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland Biogeochemistry Symposium. Prague: Guarant International, 2011. s. 130-130. 653

Canga, E., B.V. Iversen, C. Kjaergaard. 2011. Saturated hydraulic conductivity of permeable filters mitigating agricultural nutrient losses. I: Joint Meeting of Society of Wetland Scientists, WETPOL and Wetland Biogeochemistry Symposium. Prague: Guarant International, 2011. s. 130-130. 653

Canga, E., C. Kjaergaard, B.V. Iversen, G. Heckrath. 2011. Hydro-geochemistry and retention of phosphorus in drainage filters and constructed wetlands. Poster 4th Annual Meeting of DWRP 10, Copenhagen, Januar 28-29. 653

Kjærgaard, C. 2011. Målrettede virkemidler. Konstruerede vådområder som en del af løsningen. Konference om Vandplaner, Landbrug & Fødevarer, Nationalmuseet, København 8. februar 2011

Kjærgaard, C., C.C: Hoffmann, G. Heckrath, B.V. Iversen. 2011. Drænfilterteknologier til optimeret næringsstoffjernelse. Sammendrag af indlæg. Videncentret for Landbrug, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Biovidenskabelige Fakultet, januar 2011. s. 353-354.