Uncategorized Archive

Gennembrud: Forskerne siger god for nyt virkemiddel

Artiklen kommer ind på den nyeste viden inden for minivådområder med biofiltre. I artiklen udtaler Charlotte Kjærgaard, AU  blandt andet: “Vores resultater baseret på målinger viser, at vi med simple biofiltre kan reducere udledningen af kvælstof med

Ph.d.-forsvar af Jacob Brunn fredag den 12. februar 2016.

Træflisbaserede drænfiltre er en lovende teknologi til at mindske nitrat tabet fra drænrør til overfladevande. I løbet af ph.d. studiet, blev virkningen af træflis som et reaktivt medie i drænfiltre verificeret i laboratoriet og testet i et